De Quiz

De quiz bestond dit jaar uit 3 onderdelen: geheugenspelletjes, woorden uitbeelden en de wetenschapsquiz. Steeds gingen 2 groepjes het duel aan op één van deze onderdelen. Bij de geheugenspelletjes van Lolsmurf moesten de kinderen verschillende opdrachten uitvoeren die hun geheugen testten. Ze moesten bijvoorbeeld Griekse mythen aan elkaar doorvertellen en er daarna vragen over beantwoorden. Het tweede onderdeel was het uitbeelden van woorden. Binnen een minuut moesten de kinderen steeds zoveel mogelijk woorden, die ze van Smullie en Ruimte op kaartjes kregen, aan elkaar uitbeelden. De opdracht was dus makkelijk, maar sommige woorden bleken toch was lastiger om uit te beelden. Ten slotte was er de wetenschapsquiz van Hippe en Mopper. Zij stelden de groepjes wetenschappelijke vragen en de kinderen mochten steeds uit 3 antwoorden kiezen. Nadat iedereen een antwoord had gekozen werd een proefje gedaan waaruit het juiste antwoord bleek. Zo leerden de kinderen (of ze wisten het al) dat als je de dop op een fles water met gaatjes draait, het water niet meer uit de gaatjes loopt. Ook legde Hippe uit waarom kippen eigenlijk dinosaurussen zijn en lieten de smurfjes zien dat een ballon gevuld met water niet knapt als je er een aansteker bij houdt. Als laatste gooiden ze wat Mentosjes in een fles cola light. Wat er dan gebeurt, mag iedereen zelf thuis uitproberen. Een tip: doe het wel buiten!
De winnaar van de quiz werd de Bingoclub die bij alle drie de onderdelen de onderlinge confrontatie wist te winnen.

De naam was te veel moeite 7
De schaaklegendes 7
De vliegende schakers 7
De legende van de potige toekans 7
De bingoclub 10
The legends 9

Sorry, comments are closed for this item.