Prehistorisch kwartet

Na een heerlijke hamburger werden de zes groepen onderverdeeld in 3 stammen. Om te overleven in de ruige omstandigheden van de prehistorie moest elke stam proberen 2 van de 4 voorwerpen, vuur, bessen, speren of vlees, te bemachtigen. Dit konden ze doen door deze voorwerpen van de andere stammen te stelen! Na 4 chaotische rondes bleek de groep, de etende mensen, het sterkst met 7 setjes over 4 rondes.

1 PiëlzckØlèrç 8
2 De Tijdreizende Torens 6
3 De Brownie Beren  5
4 De Etende Mensen  10
5 De Prehistorische Processierupsen 6
6 Ugh hubba ukka ugh 6

Sorry, comments are closed for this item.